Klinika za boesti uha, nosa i grla

Klinika za bolesti uha, nosa i grla

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i

Kliničkog bolničkog centra Zagreb,

Šalata 2, Zagreb, Hrvatska

 
Klinika za bolesti uha, nosa i grla
.. Dječji odjel
.. Otoneurološki odjel
.. Onkološki odjel
.. Rinosinusološki odjel
.. Fonijatrijski centar - Referentni centar za fonijatriju .
.. Audiološki centar
Fonijatrijski i audiološki centar
Klinika za bolesti uha, nosa i grla - odjeli i laboratoriji
 Croatian International Othology Spring School 
Klinika za bolesti uha, nosa i grla - renoviranje zgrade 2001. g.